Blog (Page 2)

Hematologia Jeża pigmejskiego

Uwaga: laboratoria wykonujące badania stosują różne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mogą różnić się między sobą