Hematologia jeży pigmejskich

Parametry na podstawie badania 25 zdrowych pigmejskich jeży afrykańskich.

 

stężenie hemoglobiny(hb/HGB) -13,0 ± 0,26 g / dl,

liczba czerwonych krwinek (erytrocyty) -5,01 ± 0,13 × 106 / μl,

średnia objętość krwinek czerwonych (MCV) -30,41 ± 0,81 g / dl,

liczba białych krwinek (leukocyty) -15,04 ± 0,70 x 103 / μl,

liczba neutrofili (NEUT)-9,45 ± 0,53 x 103,

 liczba limfocytów -5,16 ± 0,44 × 103 / μl,

liczba monocytów -0,21 ± 0,05 × 103 / μl,

 albumina -3,43 ± 0,15 g / dl,

globulina -2,63 ± 0,23 g / dl ,

stężenie glukozy we krwi na czczo -86,05 ± 4,65 mg / dl,

całkowity cholesterol -1,32 ± 5,34 mg / dl,

triglicerydy -37,84 ± 2,27 mg / dl,

wapń-9,68 ± 0,28 mg / dl,

blood urea nitrogen -47,13 ± 2,29 mg / dl,

kreatynina -0,67 ± 0,08 mg / dl

Uwaga: laboratoria wykonujące badania stosują różne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mogą różnić się między sobą

Print Friendly, PDF & Email