lili

Przyjmujemy rezerwacje na miot po Lili i Mikołaju.

Rodzice Chmapion Polski

Spodziewane kolory: brown, cinnicot, chocolate (możliwe pinto i snowflakes)

Cena maluszków od 650 zł (brown, cinnociot), 680 zł chocolate.

Kolejne spodziewane mioty: Yris i Wonder (Champin Polski), cena od 620 zł do 650 zł.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.