Gubienie kolców przez jeża pigmejskiego

Gubienie kolców przez jeża pigmejskiego
Gubienie kolców przez jeża pigmejskiego jest naturalnym procesem u małych jeżyków. Proces ten ma za zadanie wymianę cienkich kolców okresu dziecięcego na kolce „dorosłe” – większe i mocniejsze, jakie jeż będzie nosił przez resztę życia. Gubienie kolców może wystąpić kilka razy u młodych jeży. Proces ten odbywa się w 4, 6, 9 i 12 tygodniu ...