Wstępne rezerwacje

Miot Eliza/Cler/Pysia

P. SFP (tylko po Cler)

P. Kornelia (Szczecin) dziewczynka
P. Piotr Kielce
P. Krzysztof

Mam wrażenie, że ktoś zwlekał z odpowiedzią i ją pominęłam. Jeśli tak, to przepraszam i proszę o kontakt

Cena jeżyków od 490 zł do 540 zł (uzależniona od koloru)